ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ

ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଂକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ହେଲା କର ମୁକ୍ତ ବେତନ ଭୋଗୀ ଓ ପେନସନ ଧାରୀ ଙ୍କ

ସାହିତ୍ୟ ଚେତନା

ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କଳା ଟଂକା ମଦମାଂସଅପରାଧୀ ପିଠି ପରେ ବସି,,ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଦେଖଅସୁର ର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ହସି ଦେଶ

ସମାଜ ପାଇଁ କାମ

ଡେ ନ୍ ମାର୍କ ରେ ରେ ମଳୟ ର ମହୋତ୍ସବ ,,, କୋପର୍ହେଗେନ୍ ରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଡେନମାର୍କ ଏକ