Daily Archives

February 13, 2024

ବଳିଦାନୀ ବହ୍ନି କନ୍ୟା ଵୀରାଙ୍ଗନା ନିରା ଆର୍ୟ ଯିଏ ନେତାଜୀ ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ନିଜ ସ୍ବାମୀ ଙ୍କୁ ବି ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ । ପରବର୍ତୀ ସମୟ ରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ୍ ଫଉଜ ର ଝାନ୍ସି ରେଜୀମେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଗ ଦେଇ