ଗାଁ …ଗାଁ ଡାକେ ତତେ ଆ..

କବି ଦାଶରଥି ଙ୍କ କବିତା ଗାଁ ରେ ଅଛି ଉଜୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଗାଆଁ କୁ ନେଇ ଅ ସ ହ୍ୟ ବେଦନା ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × one =