..ଗୀତ ମଣିଷ..ଚିତ୍ତ ଓଝା ଏବେ ମଣିଷ ଓଠରେ ସେଇ ନିର୍ମଳ ଛଳ ଛଳ ହସ ର ଧାରା ଟି କେବେ ଠାରୁ ଶୁଖିସାରିଛି।ଆଉ ହସ ଭଳି ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାହା ଛଳନା ଆଉ କପଟର ..ତେବେ ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଅଭାବ ଭିତରେ ଥାଇ ନିଶ୍ୱର୍ଥାପର ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଏ ସିଏ ସତରେ ମହାନ୍ ଠିକ୍ ଚିତ୍ତ ଓଝା ଙ୍କ ପରି ,,,,

ଛବିରେ ଖବର

ସେ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଓ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ


??????? ????????…???? ?? ??? ???? ?? ??????? ??????

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen + 9 =