Daily Archives

June 5, 2024

ନବୀନ ଶାସନ ହେଲା ପୁରାତନ ବେଦନା ଭରା ବିଦାୟ ସାଧାରଣ ଜନତା କୁ ବି କରିଛି ବ୍ୟଥିତ ନବୀନ ହେଲେ ପୁରାତନ । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନବୀନ ଓ ନବୀନ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସତରେ ଯେମିତି ସେ ଥିଲେ ଏକ ଆବେଗ ଏକ ଅନୁଭବ ।ପ୍ରତି ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଛାଇ