. ଜାତୀୟ ନୀତି ଆୟୋଗ ଙ୍କ ତାଲିକା ରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୯ ପ୍ରତିଶତ ଗରିବଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡିଶା ନବମ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ..

?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − eight =