ସରକାର ଙ୍କୁ ଘାରିଲା ଘଡଘଡି ଚିନ୍ତା । ଲଗାଯିବ ତାଳ ଗଛ । ଦିଆଯିବ ସୁରକ୍ଷା

ପ୍ରକୃତି ମା ର ଦୟା ଆଉ ପ୍ରେମ ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + 18 =