ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମହାନତା

ଭାରତ ର ଏହି ମହାମହିମ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଦେଶକୁ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × 5 =