ହରିୟାନାରେ ଜଣେ ଡି ଏସ ପି ଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଢେଇ ମାରିଲା ପରେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ରଂଞ୍ଚି ର ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଢେଇ ଦେଲେ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen − 6 =