Daily Archives

November 21, 2023

ଭଏସ ଅଫ୍ କମନ୍ସ

ଦୁଃଖୀ ମା ନ ଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ର ବସାଘର ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ଜରାଶ୍ରମ୍ ଜରା ଆସେ ଝରା ଫୁଲ ପରି ,,,ରୋଗ ଶୋକ ଜାତନା କୁ ଧରି ତେବେ ବୟସ ର ଅପରାହ୍ନ ରେ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଅ ବ ଶ ହୁଏ ମନ କେଜାଣି କାହିଁକି ଅ ଜଣା ଆତଙ୍କ ରେ ଜଡ ସଡ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣl ମଣିଷ ମାନେ ପର କରି